Izela Tahsini

Izela Tahsini

Izela Tahsini është pedagoge në Departamentin e Punës Sociale dhe Politikës Sociale, pranë Fakultetit të Shkencave sociale, të Universitetit të Tiranës që nga viti 2002 dhe psikoterapiste e certifikuar nga Shoqata Europiane e Psikoterapisë në vitin 2007. Fushat e saj kryesore të interesit dhe përfshijnë çështjet e mbrojtjes së fëmijëve, çështjet gjinore dhe ato të shëndetit mendor, ku kontribuon si studiuese dhe eksperte.

Të fundit