Postuar nga: Altin Gjeta

Opinion 22 May 2021

Shqipëria mbetet peng i së kaluarës së vet komuniste

Dështimi i Shqipërisë për t’u shkëputur rrënjësisht nga diktatura e saj brutale komuniste ka shtrembëruar kujtesën për të kaluarën dhe ka dëmtuar tranzicionin e saj nga shoqëria post-totalitare në një demokraci funksionale.

Më shumë