Postuar nga: Ani Bajrami

Blog 14 Oct 2021

Si mund ta parandalojmё dezinformimin klimatik?

Media ka njё rol tё rёndёsishёm pёr tё luajtur.

Blog 28 May 2019

Dallga e gjelbër

Nё kushtet e krizёs klimatike, fitorja e tё gjelbёrve nё Parlamentin Europian dhe politikat e hartuara prej tyre mund tё pёrmirёsojnё jetёn e gjithёsecilit.

Blog 25 Apr 2019

Çfarё e bёn tё veçantё njeriun?

Zbulimet shkencore nё vitet e fundit kanё ndryshuar kuptimin tonё mbi evolucionin dhe unikalitetin e njeriut.

Blog 16 Mar 2019

Lufta pёr tё ardhmen

Nxёnёsit por edhe studentёt shqiptarё lipset tё solidarizohen me bashkёmoshatarёt, qё pushtuan sheshet nё kёtё 15 mars për të protestuar për masa drastike kundër ndryshimeve klimaterike.

Blog 14 Sep 2018

Muzeu për shoqërinë

Muzeu si institucion me rëndësi për vendimarrjet e drejta në funksion të ruajtjes dhe përcjelljes së trashëgimisë natyrore të vendit.   

Blog 15 Aug 2018

Efekti “ Matilda ”

Qё nga koha kur Matilda Joslyn Gage shkroi esenё e saj, mendimi se gratё nuk janё tё pёrshtatshme ose tё afta pёr punё shkencore nuk gjen mё pёrkrahje. Por ende ka shumё pёr tё bёrё.

Blog 1 Aug 2018

Kultura e tretë

Media shqiptare duhet t’i japë më shumë hapësirë intelektualëve të shkencës dhe përpjekjeve të tyre për të shpjeguar dhe komunikuar tema që prekin origjinën e universit, atë të njeriut, larmishmërinë e botës së gjallë dhe nevojën për mbrojtjen e saj.

Më shumë