Postuar nga: Ani Bajrami

Blog 16 Mar 2019

Lufta pёr tё ardhmen

Nxёnёsit por edhe studentёt shqiptarё lipset tё solidarizohen me bashkёmoshatarёt, qё pushtuan sheshet nё kёtё 15 mars për të protestuar për masa drastike kundër ndryshimeve klimaterike.

Blog 14 Sep 2018

Muzeu për shoqërinë

Muzeu si institucion me rëndësi për vendimarrjet e drejta në funksion të ruajtjes dhe përcjelljes së trashëgimisë natyrore të vendit.   

Blog 15 Aug 2018

Efekti “Matilda”

Qё nga koha kur Matilda Joslyn Gage shkroi esenё e saj, mendimi se gratё nuk janё tё pёrshtatshme ose tё afta pёr punё shkencore nuk gjen mё pёrkrahje. Por ende ka shumё pёr tё bёrё.

Blog 1 Aug 2018

Kultura e tretë

Media shqiptare duhet t’i japë më shumë hapësirë intelektualëve të shkencës dhe përpjekjeve të tyre për të shpjeguar dhe komunikuar tema që prekin origjinën e universit, atë të njeriut, larmishmërinë e botës së gjallë dhe nevojën për mbrojtjen e saj.

Më shumë