Postuar nga: Ceri Parker

Blog 8 Mar 2019

Një ekonomiste shpjegon pse gratë paguhen më pak

Është një parim themelor i drejtësisë: burrat dhe gratë duhet të kenë të njëjtat mundësi ekonomike në jetë. Por në të gjithë botën, pavarësisht progresit, protestave dhe legjislacionit, ekziston një hendek i vazhdueshëm mes asaj që paguhen burrat dhe gratë.

Më shumë