Postuar nga: Claire Provost

Opinion 31 Mar 2020

Kush është i lumtur nga koronavirusi?

Të drejtat dhe demokracitë tona janë nën kërcënim. Por ndikimi i krizës në riformulimin e botës do të varet nga ne.

Më shumë