Postuar nga: Dani Rodrik

Analize 14 Apr 2020

A do ta ndreqë COVID-19 botën?

Askush nuk duhet të presë që pandemia të ndryshojë – aq më pak të kthejë mbrapsht – tendencat që ishin tashmë të dukshme që para krizës. Neoliberalizmi do të vazhdojë vdekjen e tij të ngadaltë, autokratët populistë do të bëhen akoma më autoritarë dhe e majta do të vazhdojë të luftojë për të hartuar një program që i drejtohet shumicës së votuesve.

Analize 10 Sep 2019

Rritje e pabarazisë brenda vendeve

Rritja e nacionalizmit populist në të gjithë Perëndimin është nxitur pjesërisht nga një përplasje midis objektivave të barazisë në vendet e pasura dhe standardeve më të larta të jetesës në vendet e varfra. Megjithatë, politikat e ekonomisë së përparuar që theksojnë barazinë e brendshme nuk duhet të jenë të dëmshme për të varfrit global, madje, edhe në tregtinë ndërkombëtare.

Analize 10 Jul 2019

Çfarë po e nxit populizmin?

Nëse populizmi autoritar i ka rrënjët te ekonomia, atëherë ilaçi i duhur është një populizëm i një lloji tjetër – që synon padrejtësitë ekonomike, por pluralist në politikën e tij dhe jo domosdoshmërish dëmtues ndaj demokracisë. Nëse ai i ka rrënjët te kultura dhe vlerat, megjithatë, ka më pak mundësi.

Analize 12 Jun 2019

Rregullat globale s’mund të parandalojnë gabimet e politikave të brendshme

Shumica e politikave të gabuara në ekonominë botërore sot – si në rastin e tarifave të presidentit amerikan Donald Trump – ndodhin si rezultat i dështimeve në nivel kombëtar, jo për shkak të mungesës së bashkëpunimit ndërkombëtar. Dhe, me përjashtim të dy lloj rastesh, vendet duhet të lejohen të bëjnë gabimet e tyre.

Analize 14 Jan 2019

Zgjedhja e të majtës

Përballë ringjalljes së populizmit të krahut të djathtë, dobësia e të majtës pasqyron pjesërisht rënien e sindikatave dhe grupeve të organizuara të punës, të cilat kanë formuar historikisht shtyllën e lëvizjeve të majta dhe socialiste. Por, për dekada me radhë, abdikimi ideologjik ka luajtur gjithashtu një rol të rëndësishëm.

Analize 13 Nov 2018

Rikthimi i vëmendjes te komuniteti

Familje të qëndrueshme, punë të mira, shkolla të forta dhe hapsira publike të sigurta, si dhe krenari në kulturat dhe historinë lokale – këto janë elementët kryesorë të shoqërive të begata. As tregjet globale dhe as shtetet nuk mund t’i furnizojnë siç duhet ato – dhe ndonjëherë të parat përfundojnë duke i penguar komunitetet.

Analize 12 Oct 2018

Teknologjitë e reja do t’i ndihmojnë apo dëmtojnë vendet në zhvillim?

Tregtia dhe teknologjia paraqesin një mundësi kur ato janë në gjendje të shfrytëzojnë aftësitë ekzistuese dhe në këtë mënyrë të sigurojnë një rrugë më të drejtpërdrejtë dhe më të besueshme drejt zhvillimit. Kur ato kërkojnë investime plotësuese dhe të kushtueshme, nuk janë më një rrugë që i bie për shkurt rreth zhvillimit tradicional të udhëhequr nga prodhimi.

Analize 27 Aug 2018

Kostot ekonomike të Erdoganit

Kur ekonomiksi bëhet thjesht një tjetër mjet për rritjen e fuqisë personale të Presidentit, ekonomia, siç edhe po e shohim, e paguan domosdoshmërisht çmimin.

Analize 12 Jun 2018

Sa demokratike është euro?

Nëse Bashkimi Europian dëshiron të mbetet i vlefshëm dhe demokratik në të njëjtën kohë, politikëbërësit do të duhet t’i kushtojnë vëmendje të veçantë kërkesave të forta për delegimin e vendimeve te institucione të pazgjedhura. Ata duhet të promovojnë delegime të tilla të sovranitetit vetëm në rastet kur kjo me të vërtetë përforcon performancën afatgjatë të demokracive të tyre.

Analize 16 Mar 2018

Marifetet Tregtare të Trump

Imbalancat dhe pabarazitë e gjeneruara nga ekonomia botërore nuk mund të luftohen duke mbrojtur pak industri me lidhje të forta politike, duke përdorur arsye qartazi qesharake të sigurisë kombëtare si një justifikim. Një proteksionizëm i tillë është një marifet, jo një axhendë serioze për reformën e tregtisë.

Më shumë