Postuar nga: Fiorina Jaso

Opinion 14 Mar 2021

Pandemi, Patriarkat, Pabarazi: Ekonomia e PPP-ve dhe kauza feministe në Shqipëri

Për të avancuar me kauzën feministe në Shqipëri, është e rëndësishme t’i japim prioritet jetës mbi fitimin; të përvetësojmë sërisht strukturat e korruptuara shtetërore që tashmë kontrollohen nga oligarkët e biznesit dhe të punojmë për krijimin e një shteti social.

Më shumë