Postuar nga: Izela Tahsini

Opinion 8 Feb 2019

Kultura e dhunës fshihet pas perdes së patriarkatit

Të pranosh se jeton në një shoqëri patriarkale, nuk do të thotë të dorëzohesh, por së pari të kuptosh si ndikon kjo në prodhimin e ngjarjeve si ajo e Kavajës, dhe më tej të flasësh sesi dilet prej kësaj.

Më shumë