Postuar nga: Kevin Dickinson

Blog 25 Feb 2019

Si funksionon sistemi arsimor i suksesshëm i Finlandës?

Sistemi arsimor i Finlandës po përflitet shumë kohët e fundit.  Ai konsiderohet si një nga sistemet më të mira arsimore në botë. Ia kalon Shteteve të Bashkuara në lexim, shkencë dhe matematikë. Dhe ka qenë një performues shumë i mirë që nga anketimi i parë i zhvilluar nga Programi i parë Për Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve (PISA), i cili u zhvillua në vitin 2000.

Më shumë