Postuar nga: Laura D'Andrea Tyson

Blog 11 Mar 2019

Barazia gjinore mund të nxisë rritjen ekonomike

Nga lëvizja #MeToo deri te nismat politike që synojnë zbulimin e hendeqeve gjinore në ekonomi dhe reduktimi i pabarazisë gjinore në paga, narrativa globale mbi barazinë gjinore midis publikut të gjerë dhe politikëbërësve u zhvendos ndjeshëm gjatë gjithë vitit 2018.

Blog 8 Mar 2019

Një ekonomiste shpjegon pse gratë paguhen më pak

Është një parim themelor i drejtësisë: burrat dhe gratë duhet të kenë të njëjtat mundësi ekonomike në jetë. Por në të gjithë botën, pavarësisht progresit, protestave dhe legjislacionit, ekziston një hendek i vazhdueshëm mes asaj që paguhen burrat dhe gratë.

Më shumë