Postuar nga: Liliana Lyra Jubilut

Blog 7 Nov 2017

Refugjatët nuk janë krijuesit e krizës. Ata janë viktimat.

Refugjatët nuk janë vetëm një problem i vitit 2015 apo 2017, por një problem i botës bashkëkohore dhe shteteve të saj. Refugjatët janë një çështje të drejtash njeriu dhe mbrojtjeje dhe një problem i madh i këtij shekulli deri më tani.

Më shumë