Postuar nga: Liri Kuçi

Opinion 7 Jun 2021

Lëvizja feministe pas protestave kundër kulturës së përdhunimit


Vala e protestave që ka përfshirë vendin si reagim kundër krimeve seksuale ndaj grave dhe vajzave nuk është sporadike, por reflekton aktivizmin e një lëvizje shoqërore për barazi sociale, politike dhe ekonomike midis gjinive.  

Opinion 8 Jun 2020

Shquarja e valës së re të lëvizjes feministe në Shqipëri

Vajzat dhe gratë që mbushën sheshet e Shqipërisë me 4 qershor, për të protestuar kundër dhunës me bazë gjinore janë një ogur i mirë për solidifikimin e lëvizjes feministë në vend. 

Më shumë