Postuar nga: Nina L. Khrushcheva

Opinion 25 Jul 2019

Gratë në krye të demokracive të botës

Duke gjykuar nga numri me rritje i grave në skenën politike, ditët e supremacisë mashkullore janë të numëruara.

Më shumë