Postuar nga: Ola Mitre

Analize 5 Aug 2021

Bumi i ndërtimit i kthen kantieret e Tiranës në kurthe vdekje

Kontrollet e dobëta nga institucionet shtetërore dhe mungesa e ndërgjegjësimit të punëdhënësve për zbatimin e masave të sigurisë, po i kthen kantieret e ndërtimit në burimet kryesore të aksidenteve në punë me pasojë vdekjen.

Reportazh 9 Apr 2021

Fitoret ‘e vogla’ të sindikatave të reja mund të rikthejnë besimin e punëtorëve

Përpjekjet 2-vjeçare të Sindikatës Kombëtare të Operatorëve Telefonikë detyruan një prej kompanive call center në Tiranë që të paguajë pas tre vjetësh, punën në ditë festash të punonjësve të saj – duke ngjallur shpresa për fitimin e të drejtave në raste të ngjashme.   

Analize 18 Nov 2020

Marrëveshjet hidrokarbure dhe PPP fshehin taksat dhe lidhjet politike në parajsa fiskale

Një ligj i ri i miratuar në parlament synon të krijojë një regjistër të pronarëve përfitues të kompanive të regjistruara në parajsa fiskale; por ekspertët dyshojnë se iniciativa ligjore do të ketë mjaftueshëm dhëmbë për të zbardhur lidhjet politike dhe evazionin fiskal që fshihet pas marrëveshjeve hidrokarbure dhe kontratave koncesionare. 

Analize 3 Jun 2020

Tenderë pa shpallje, institucionet prokuruan 8.9 milion euro gjatë epidemisë

Pas shpalljes së situatës së emergjencës shëndetësore për COVID-19, institucionet publike prokuruan miliona euro mallra dhe shërbime me procedura që kufizojnë konkurrencën mes operatorëve ekonomikë.

Analize 3 Feb 2020

Suksesi i pjesshëm i dekriminalizimit në luftën për pastrimin e politikës

Pesë vjet pasi Shqipëria ndërmorri një ligj për pastrimin e politikës nga krimi, numri i të prekurve nga ligji është i lartë, por shumë mendojnë se politika vijon të mbetet pak a shumë po aq pis sa më parë ndërsa mungesa e vullnetit politik ka bërë që ligji vetëm sa ka komplikuar rrugën e bashkëpunimit të politikës me krimin.

Investigim 14 Dec 2019

Tregu i punës mbyllet në mënyrë të paligjshme për personat me aftësi të kufizuar

Personat me aftësi të kufizuar në Shqipëri kanë dy herë më tepër gjasa të mbeten jashtë forcës së punës, për shkak të mosrespektimit të ligjit nga institucionet shtetërore dhe kompanitë private.

Investigim 22 Jun 2019

Diskriminimi dhe burokracitë pengojnë strehimin e familjeve rome dhe egjiptiane

Qindra familje rome dhe egjiptiane në Shqipëri përballen me diskriminim dhe paqartësi në përpjekjet për të përfituar nga programet e strehimit, ndërkohë që një ligj i ri mbetet i pazbatueshëm për shkak të mungesës së akteve nënligjore, kaosit administrativ dhe mungesës së vullnetit.

Investigim 12 Jul 2018

“Paketat falas” të kardiokirurgjisë u kushtojnë pacientëve mijëra euro në spitalet private

Ndonëse qeveria i hapi rrugën financimit të plotë të ndërhyrjeve kardio-kirurgjikale në spitalet publike dhe private prej vitit 2014, zbatimi në praktikë i këtij vendimi i ekspozon pacientët përballë kostove të kripura për të marrë shërbimin, paralelisht me paratë që Fondi u kalon spitaleve private.

Investigim 12 Jun 2018

Mallkimi i burimeve: Bashkitë shohin pak përfitim dhe shumë kosto nga industria nxjerrëse

Politikat e centralizuara fiskale, burokracia dhe informaliteti i kanë kthyer industritë nxjerrëse të mineraleve dhe naftës në një bekim për qeverinë dhe mallkim për bashkitë – të cilat përfitojnë shumë pak nga renta për të mbuluar kostot e ndikimit në infrastrukurë dhe në mjedis.   

Investigim 24 Oct 2017

Investimet ‘strategjike’ në turizëm kërcënojnë habitatet e lagunave shqiptare

Edhe pse një pjesë e banorëve vendas i shohin si mundësi punësimi, aktivistët mjedisorë paralajmërojnë se projektet për struktura turistike masive në lagunën e Karavastasë dhe të Nartës, për të cilat qeveria ka filluar procedurat për t’u dhënë statusin e investimeve strategjike, kërcënojnë shkatërrimin e habitateve natyrore dhe të biodiversitetit.

Më shumë