Postuar nga: Patricia Lewis

Blog 14 Nov 2018

Si të parandalojmë luftën e tretë botërore

“Nuk e di se me ç’armë do të luftohet Lufta e Tretë Botërore, por Lufta e Katërt Botërore do të luftohet me shkopinj dhe gurë.” – Albert Ajnshtajn.

Më shumë