Postuar nga: Paul Hockenos

Opinion 26 Jun 2019

Pse nuk po prodhon Shqipëria energji të rinovueshme?

Pak vende në Europë janë aq të përshtatshëm sa Shqipëria për prodhimin e energjisë së rinovueshme, pavarësisht se interesat e fuqishme në sektorin e energjisë elektrike shohin vetëm ujin si burim energjie elektrike, e cila nuk është ajo që i nevojitet këtij vendi.

Më shumë