Postuar nga: Rajmonda Lajthia

Investigim 8 Jan 2018

Biznesi i pandershëm i Byrosë së Sigurimeve me jetën e shqiptarëve

Byroja Shqiptare e Sigurimeve ka akumuluar miliarda lekë borxhe ndaj familjarëve të viktimave dhe personave të gjymtuar në aksidente automobilistike, ndërkohë që e nënvlerëson jetën e tyre me komisione në konflikt interesi dhe refuzon ekzekutimin e vendimeve të gjykatave për dëmshpërblim.

Investigim 16 May 2017

Kamatvonesa dhe penalitete; bankat cënojnë minimum jetik të kreditorëve në vështirësi

Transferimi i kredive konsumatore nga bankat te kompanitë e mbledhjes së borxhit shpesh shoqërohet me kosto shtesë dhe të paligjshme për konsumatorët, të cilët për shkak të kulturës së dobët financiare bëhen pre e lehtë e abuzimeve, në një treg pa mbikëqyrje dhe në vakum ligjor.

Më shumë