Postuar nga: Stephan Muller

Opinion 1 Apr 2020

Romët: Viktimat e neglizhuara të koronavirusit në Europë

Duke jetuar në numër të madh nëpër banesa të vogla dhe pa qasje në kujdes shëndetësor dhe kanalizime, komunitetet rome janë tepër të prekshëm përballë COVID-19. Ndihma për ta është në interes të të gjithëve.

Më shumë