Kosto në kurriz të konsumatorëve; ujësjellësit shkojnë nga keq në shumë keq

Gjatë vitit të kaluar, disa tregues të rëndësishëm të performancës së sektorit të ujësjellës-kanalizimeve u përkeqësuan, ndërsa një pjesë e kompanive, dhe veçanërisht Ujësjellës-Kanalizime Tiranë, shtuan qindra të punësuar. Kompania monopol e furnizimit me ujë dhe me shërbimin e heqjes së ujërave të zeza në Tiranë, UKT, raportohet se mori një çmim për “progres në … Continue reading Kosto në kurriz të konsumatorëve; ujësjellësit shkojnë nga keq në shumë keq