Foto28 Jun 2016

Lumi Valbonë, zemra blu e Alpeve Shqiptare (Fotoreportazh)

Me një gjatësi prej 50 kilometrash uji i kaltër dhe i kristaltë i lumit Valbonë rrjedh përgjatë Alpeve Shqiptare, duke krijuar jo vetëm një peizazh të mrekullueshëm për vizitorët e luginës së Valbonës e më gjerë, por edhe një aset të rëndësishëm të zonës për jetën e përditshme të banorëve dhe turizmin.

Autor: Ivana Dervishi BIRN Valbonë
Printo

Qindra vendas dhe disa shoqata mjedisore kanë nisur fushatën ndërgjegjësuese për të ndalur ndërtimin e digave përgjatë këtij lumi.

Këto janë disa nga fotot e objektivit të BIRN përgjatë rrjedhës së zemrës blu të Alpeve Shqiptare, lumit Valbonë.

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN

Rrjedha e lumit të Valbonës. 25 qershor 2016. Foto: Ivana Dervishi/BIRN