Lajm6 Apr 2016

Ndryshimi i viteve 1990, zhvillimi i parajsës fiskale

Autor: Gjergj Erebara
Printo

Stabilizimi i financave botërore pas zbatimit të parimeve monetariste të Milton Friedman solli heqjen e shumicës së kufizimeve në tregtinë ndërkufitare në Europë dhe bankat nuk e patën më të arsyeshme që të bënin një pjesë të madhe të biznesit të vet në qendrat ofshore. Por ndërsa kjo pjesë e biznesit ra, avantazhi në taksa mbeti shumë i fuqishëm. Gjithashtu, disa vende të mëdha industriale filluan të ofrojnë incentiva në territorin e vet. Për rrjedhojë, avantazhi relativ i Qendrave Financiare Ofshore për banking konvencional u bë më pak tërheqës për vendet industriale, por njëkohësisht, avantazhet e taksave për menaxhimin e aseteve duket se është rritur në rëndësi.

Stabilizimi i financave botërore pas zbatimit të parimeve monetariste të Milton Friedman solli heqjen e shumicës së kufizimeve në tregtinë ndërkufitare në Europë dhe bankat nuk e patën më të arsyeshme që të bënin një pjesë të madhe të biznesit të vet në qendrat ofshore. Por ndërsa kjo pjesë e biznesit ra, avantazhi në taksa mbeti shumë i fuqishëm. Gjithashtu, disa vende të mëdha industriale filluan të ofrojnë incentiva në territorin e vet. Për rrjedhojë, avantazhi relativ i Qendrave Financiare Ofshore për banking konvencional u bë më pak tërheqës për vendet industriale, por njëkohësisht, avantazhet e taksave për menaxhimin e aseteve duket se është rritur në rëndësi.