Adela Halo

Adela Halo

Adela Halo është studiuese e pavarur në shkenca politike. Halo është diplomuar me master mbi Historinë e Mendimit Politik dhe Intelektual në UCL dhe Queen Mary University në Londër.

Të fundit