Vendimi i zbardhur i KPK: Altina Xhoxhaj cënoi ‘besimin e publikut te drejtësia’

Shumica e anëtarëve të KPK-së e arsyetoi shkarkimin e gjyqtares së Gjykatës Kushtetuese Altina Xhoxhaj me konfliktin e interesit në shqyrtimin e një çështje palët e të cilës ishin gjykuar më herët nga babai i saj në Apel dhe deklarim të rremë dhe fshehje të pasurisë. Pakica pranoi disa nga problemet e gjetura por theksoi se ato nuk përbënin shkak për shkarkim nga detyra.