BiEPAG

BiEPAG

Autorët e këtij opinioni janë Grupi Këshillues për Policikat e Ballkanit në Europë. Kontribuesit kryesorë janë: Florian Bieber, Tena Prelec, Srdjan Cvijic, Donika Emini, Nikolaos Tzifakis, Marika Djolai, Corina Stratulat.

Të fundit