Fabrizio Tassinari

Fabrizio Tassinari

Fabrizio Tassinari është drejtori ekzekutiv i Shkollës së Qeverisjes Transnacionale në Institutin e Universitetit Europian. Ai është autor i “Perdja e Kristaltë: Një poshtëshënim mbi ndarjen veri-jug të Europës”.

Të fundit