Florence Bauer

Florence Bauer

Florence Bauer është Drejtoreshë e Zyrës Rajonale të UNFPA-së për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore.

Të fundit