Gezim Visoka

Gezim Visoka

Gëzim Visoka është Asistent Profesor i studimeve të paqes dhe konfliktit në Universitetin Dublin City, në Irlandë.

Të fundit