Mitchell A. Orenstein

Mitchell A. Orenstein

Mitchell A. Orenstein është profesor dhe kryetar i Studimeve mbi Rusinë dhe Europën Lindore në Universitetin e Pensilvanisë. Ai është autor bashkë me Hilary Appel, i librit Nga Triumfi te Kriza: Reformat Ekonomike Neoliberale në Vendet Postkomuniste.

Të fundit