Zeid Ra’ad Al Hussein

Zeid Ra’ad Al Hussein

Zeid Ra’ad Al Hussein është Komisioneri i Lartë i OKB për të Drejtat e Njeriut

Të fundit