Lajm14 Sep 2020

Komisioni i rrëzoi një dyzinë me kërkesa ndërsa gjyqtari Hamitaj kërkon përjashtimin e trupës

Gjyqtari i Apelit Durrës, Dritan Hamitaj paraqiti gjatë seancës dëgjimore më shumë se 20 kërkesa të cilat u rrëzuan nga Komisioni. Kërkesa e fundit për përjashtimin e trupit gjykues solli shtryjen e seancës.

Autor: Edmond Hoxhaj BIRN Tiranë
Printo

Seanca dëgjore për gjyqtarin Tritan Hamitaj në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit në Tiranë më 14 shtator 2020. Foto: Edmond Hoxhaj

Për më shumë se tre orë gjatë seancës dëgjimore të hënën në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, KPK, gjyqtari i Apelit Durrës Tritan Hamitaj parashtroi dhjetëra kërkesa duke kërkuar më shumë kohë për të siguruar prova; riçeljen e hetimit për të tri kriteret; informacion për afatet e vëzhguesve ndërkombëtarë e deri në përjashtimin e trupit gjykues. Komisioni i rrëzoi thuajse të gjitha kërkesat e Hamitajt, ndërsa për të fundit vendosi që të shqyrtohet nga një tjetër trup gjykues, si dhe të shtyjë seancën për të nesërmen, të martën më 15 shtator 2020.

Trupi gjykues që po kryen rivlerësimin për gjyqtarin Tritan Hamitaj përbëhet nga Suela Zhegu kryesuese, Lulzim Hamitaj relator dhe Genta Tafa Bungo anëtare. Në cilësinë e vëzhguesit ndërkombëtar ishte i pranishëm Theo Jacobs.

Tritan Hamitaj e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1999 dhe përgjatë dy dekadave ka punuar si gjyqtar në Gjykatën e Lushnjës, atë të Durrësit dhe Gjykatën e Apelit në Durrës. Hamitaj ka mbajtur edhe pozicionin e anëtarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë në vitet 2010-2015.

Gjatë seancës së të hënës, gjyqtari Tritan Hamitaj kërkoi mundësinë për të paraqitur kërkesa paraprake. Fillimisht ai kërkoi më shumë kohë për të mbledhur prova në funksion të barrës së provës që i ka kaluar Komisioni.

“Më keni dhënë 46 barra prove dhe më keni lënë 15 ditë kohë, ndërkohë që kam kaluar në këtë periudhë edhe COVID-19. Duhen të paktën tre muaj që të kthehesh në gjendje normale shëndetësore pasi kalon këtë sëmundje. Tani që jam rikthyer duhet të shkoj në punë dhe duhet të kujdesem për tre fëmijët e mi. Kam përgatitur 115 faqe relacion lidhur me barrën e provës dhe një Zot e di se si ia kam dalë. Do kërkoja minimalisht 3 muaj kohë, pasi kështu do të më mundësohej një proces i drejtë dhe i rregullt ligjor”, kërkoi Hamitaj.

Pasi u tërhoq, trupi gjykues vendosi ta rrëzojë këtë kërkesë duke e konsideruar të përsëritur dhe të pabazuar.

Më pas, gjyqtari Hamitaj tha se fillimisht vëzhguesi ndërkombëtar që kishte qenë pjesë e hetimit administrativ ishte Ferdinando Buatier, ndërsa në seancë ishte i pranishëm Theo Jacobs. Ai kërkoi të informohej se si funksiononte Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit, ONM; si zgjidheshin përfaqësuesit dhe se sa zgjaste mandati i tyre.

Pasi shqyrtoi kërkesën, Komisioni u shpreh se nuk lidhej me aktivitetin e trupit gjykues dhe i kaloi fjalën vëzhguesit ndërkombëtar Theo Jacobs.

Jacobs shpjegoi se roli i tyre është të vëzhgojnë procesin dhe të japin rekomandime. Ai pohoi se për arsye të ndryshme ata mund të zëvendësonin njëri-tjetrin.

Tjetër pretendim që ngriti gjyqtari Hamitaj kishte të bënte me mënyrën e formimit të trupit gjykues të KPK. Sipas tij, ligji përcakton se KPK duhet të ketë katër trupa gjykuese të përhershme. “Ndërsa ju përcaktoheni me short, në shkelje të ligjit”, pohoi Hamitaj. Edhe kjo kërkesë u rrëzua nga Komisioni.

Më pas gjyqtari Tritan Hamitaj paraqiti në bllok edhe 17 kërkesa të tjera, duke kërkuar kopje të vendimeve të ndërmjetme të Komisionit; rihapjen e hetimeve për të tri kriteret; se përse në dhomë këshillimi, së bashku me anëtarët e trupit gjykues dhe vëzhguesin ndërkombëtar shkonte edhe një përkthyes, kur sipas tij kjo nuk lejohej me ligj.

Komisioni pasi u tërhoq për të disatën herë në dhomë këshillimi, vendosi ti rrëzojë të 17 kërkesat duke u shprehur se i kishte dhënë përgjigje me vendimin e datës 29 korrik.

Në momentin kur kryesuesja Suela Zhegu i dha fjalën relatorit të çështjes Lulzim Hamitaj për të paraqitur raportin e Komisionit, gjyqtari Tritan Hamitaj kërkoi të parashtronte kërkesë tjetër. Këtë herë ai kërkoi përjashtimin e anëtarëve të trupit gjykues me pretendimin se nuk garantohej paanshmëria.

Komisioni vendosi që kjo kërkesë të shqyrtohet nga një trup tjetër gjykues që do të përzgjidhet me short dhe shtyu seancën për të martën, më datë 15 shtator, ora 14:00.