Amer Alija

Amer Alija

Amer Alija është koordinator dhe analist ligjor në Fondin për të Drejtën Humanitare Kosovë.

Të fundit