Benjamin Franta

Benjamin Franta

Benjamin Franta, një ish kërkues në Qendrën Belfer për Shkencë dhe Studime Ndërkombëtare në Shkollën Qeveritare Harvard Kennedy, është një kandidat doktorature në Universitetin e Stanfordit, ku kërkimi i tij përqendrohet te politikat klimatike dhe manipulimi i shkencës.

Të fundit