Daniela Schwarzer

Daniela Schwarzer

Daniela Schwarzer është drejtoreshë e Këshillit Gjerman për Marrëdhëniet e Jashtme.

Të fundit