Edward Joseph

Edward Joseph

Edward P. Joseph ka shërbyes për shumë vjet në Ballkan, përfshirë gjashtë vjet në Bosnje dhe Hercegovinë, tre prej të cilëve ishin gjatë luftës. Ai jep mësim Menaxhim Konflikti në Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

Të fundit