Eric Posner

Eric Posner

Eric Posner, një profesor në Shkollën e Drejtësisë të Universitetit të Çikagos, është autor, së fundmi i, The Demagogue’s Playbook: The Battle for American Democracy from the Founders to Trump.

Të fundit