Helmut K.Anheier

Helmut K.Anheier

Helmut K. Anheier është president dhe profesor i Sociologjisë në Shkollën Hertie të Qeverisjes në Berlin.

Të fundit