Lotte Leicht

Lotte Leicht

Lotte Leicht është drejtoreshë e BE-së në Human Rights Watch.

Të fundit