Menachem Rosensaft

Menachem Rosensaft

Menachem Z. Rosensaft është Këshilltar i Përgjithshëm i Kongresit Botëror Hebre. Ai jep mësim për ligjin e gjenocidit në fakultetet juridike të Shkollës Kolumbia dhe në Universitetin Cornell në Shtetet e Bashkuara.

Të fundit