Sasa Djordjevic

Sasa Djordjevic

Autori është Koordinator në terren në Iniciativën Globale kundër Krimit të Organizuar Transnacional dhe kandidat për doktoraturë në Fakultetin e Drejtësisë Penale dhe Sigurisë në Slloveni.

Të fundit