Stephen Cheney

Stephen Cheney

Stephen Cheney, një brigadier gjeneral në Trupat e Marinës së SHBA, është tashmë drejtues i Projektit Amerikan të Sigurisë.

Të fundit