Viktor Berishaj

Viktor Berishaj

Viktor Berishaj është Koordinator i Politikave të Energjisë dhe Klimës për Evropën Juglindore në Rrjetin për Veprimi Klimatik (CAN) Europe.

Të fundit