Ana Maria Touma

Ana Maria Touma

Ana Maria Touma është gazetare e Rrjetit Ballkanik të Gazetarisë Investigative në Rumani.

Faqe 3 nga 4 1 2 3 4

Të fundit