Ani Bajrami

Ani Bajrami

Dr. Ani Bajrami ёshtё kёrkuese shkencore pranё Qendrёs Kёrkimore tё Florёs dhe tё Faunёs, nё Muzeun e Shkencave tё Natyrёs “Sabiha Kasimati”.

Të fundit