Daniel Serwer

Daniel Serwer

Daniel Serwer është profesor dhe drejtor i programit të menaxhimit të konfliktit në Shkollën Johns Hopkins të Studimeve Ndërkombëtare të Avancuara.

Të fundit