Elisa Gjerani

Elisa Gjerani

Elisa Gjerani është gazetare në Tiranë.

Të fundit