Fiorina Jaso

Fiorina Jaso

Fiorina Jaso është diplomuar pranë Universiteti te Oksfordit me Master Shkencor në Studime për Migracionin, Zhvillim Ndërkombëtar. Ajo ka eksperiencë të gjërë si hulumtuese e politikave zhvillimore, migracionit dhe çështjeve gjinore. Puna e saj kërkimore ofron një ekzaminim kritik të politikave të anti-trafikimit në Shqipëri dhe mënyres se si këto politika mbivendosen me prioitetet e Bashkimit Europian për të kufizuar migracionin. Ajo ka punuar për çështjet e të drejtave të njeriut në Mbreterinë e Bashkuar, Tanzani, Malajzi dhe Shqipëri.

Të fundit