Fred Abrahams

Fred Abrahams

Fred Abrahams është autor i librit Shqipëria Moderne: nga Diktatura në Demokraci në Europë, i cili mbulon rënien e Komunizmit dhe tranzicionin e trazuar pas katër dekadash kampeshh përqendrimi dhe sundimi policor njëpartiak. Lexo më shumë: http://www.modern-albania.com

Të fundit