Ivan Vejvoda

Ivan Vejvoda

Ivan Vejvoda është bashkëpunëtor i përhershëm dhe drejtor i projektit “Evropa në rrezik” në Institutin për Shkenca Humane, Vjenë.

Të fundit