Mariana Mazzucato

Mariana Mazzucato

Mariana Mazzucato, profesoreshë e ekonomiksit të inovacionit në Njësinë e Kërkimit të Shkencave Politike në Universitetin e Suseksit, është autore e librit The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (Shteti Sipërmarrës: Zbulimi i Mitit të Sektorit Publik kundër atij Privat)

Të fundit