Lajm14 Aug 2018

Hapen tenderët 52 milionë euro për 14 kilometra rrugë Kardhiq-Delvinë

Qeveria shqiptare ka hapur tre tenderë për ndërtimin e tre segmenteve rrugore me gjatësi të përgjithshme prej 14 kilometrash dhe me një kosto prej 3.7 milionë eurosh për çdo kilometër.

Autor: Gjergj Erebara BIRN Tiranë
Printo

Puntorë gjatë punës për riparimin e asfaltit në aksin Maminas–Sukth, | Foto ilustruese :LSA

Autoriteti Rrugor Shqiptar hapi tenderët për lotet 4,5 dhe 6 të segmentit rrugor Kardhiq-Delvinë, një rrugë e re që do të lidhë Gjirokastrën me Delvinën dhe Sarandën me pothuajse të njëjtën gjatësi me rrugën ekzistuese që kalon përmes qafës së Muzinës. Rruga, e nisur një dekadë më herët në një pjesë të vogël të saj, pritet të kushtojë afro 53 milionë euro për pjesën e mbetur prej 14 kilometrash.

Sipas dokumenteve të tenderit, rruga e re do të ketë katër ura me një gjatësi të përgjithshme prej 382 metrash linearë. Ndërtuesi do të duhet të hedhë 20 centimetra zhavorr, 20 cm shtresë stabilizanti, 8 cm konglomerate, 6 cm binder dhe 4 cm asfaltobeton. Rruga do të jetë e kategoricë C2 dhe do të ketë dy korsi kalimi me gjerësi 3.5 metra dhe dy bankina me gjerësi 1.25 metra gjithashtu të asfaltuara. Në njërën anë të rrugës do të ketë edhe një bankinë të paasfaltuar me gjerësi 0.5 metra. Asfalti në total do të ketë një gjerësi 9.3 metra.

Të tre tenderët e marra sëbashku do të kushtojnë rreth 53 milionë euro sipas fondit limit të caktuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar. Kjo do të thotë se çdo kilometër rrugë do të kushtojë afro 3.7 milionë euro dhe çdo metër linear do të kushtojë 3740 euro. Për çdo metër katror rrugë, kostoja e pritshme është rreth 393 euro.

Përveç loteve 4,5 dhe 6, rruga Kardhiq Delvinë ka edhe dy lote të tjera të cilat përfshijnë një tunel afro 900 metra të gjatë. Këto dy lotet e fundit nuk janë planifikuar të financohen këtë vit, por pritet që tenderi për to të hapet në vitin 2019. Tuneli pritet të kushtojë 2.8 miliardë lekë ose 22.2 milionë euro dhe do të ketë kosto për metër linear prej 26,700 eurosh.

Aktualisht nuk është publikuar ndonjë studim fizibiliteti për leverdisshmërinë e këtij segmenti rrugor. Nëse do të realizohet deri në fund, rreth vitit 2022 nga Tirana për në Sarandë do të mund të udhëtohet duke u kthyer në drejtim të fshatit Kardhiq, 9 kilometra para se të mbërrihet në Gjirokastër. Nga kjo pikë, Saranda është 46 kilometra larg. Alternativa tjetër nga rruga ekzistuese përmes Qafës së Muzinës është rreth 65 kilometra, me një shkurtim prej rreth 20 kilometrash.